Meklenburgas

                   

Kalvenes trusis

 .